Kişisel Verilerin Korunması

KVKK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat gereğince; iş başvurusunda bulunan adayların “İş Başvuru Formu” içerisinde yer alan adayın ( Ad Soyad, Doğum Yeri ve Tarihi, Uyruk, İletişim bilgisi olan Adres – Telefon –  Email, Medeni Hali,  Askerlik Bilgisi, Ehliyet Sınıfı, Çalışma Durumu, Engel Durumu, Sigara kullanıp – kullanmadığı, Mezun olunan okul ve bölüm bilgileri, Katıldığı kurs ve seminer bilgileri, Yabancı dil ve Referanslar)verileri ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Veri Sorumlusu olarak; Kraas Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Ürün Turizm Otelcilik ve İnşaat Taahhüt San. Tic. AŞ “Ramada by Wyndham Sakarya” olarak anılacaktır. Ramada By Wyndham Sakarya tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği şekilde işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği; kişisel verileriniz, iş başvuru talebiniz ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve tarafınız ile iletişime geçilmesi ile Ramada By Wyndham Sakarya’ nın işe alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği; Ramada By Wyndham Sakarya yasal yükümlülükleri yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciiler ile paylaşılması dışında gerçek / tüzel herhangi bir üçüncü kişi/kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kanunun 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, açık rızanıza ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak fiziki ortamda ve e-posta gibi elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu 11. Madde kapsamındaki hakları gereği; Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kişisel verileriniz kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi açıklayıcı belgeler ve talebinizi içeren şekilde www.ramadasakarya.com adresimizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak elden, e-mail veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Yazılı başvurular tarafımıza yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, “Ramada by Wyndham Sakarya” nın talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat gereğince; Kraas Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Ürün Turizm Otelcilik ve İnşaat Taahhüt San. Tic. AŞ “Ramada by Wyndham Sakarya” tarafından kişisel verilerimin KVKK kapsamında, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim. Elektronik ve /veya elektronik olmayan ortamlarda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi amacıyla  “iş başvuru formu” ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin ( Ad Soyad, Doğum Yeri ve Tarihi, Uyruk, İletişim bilgisi olan Adres – Telefon –  Email, Medeni Hali,  Askerlik Bilgisi, Ehliyet Sınıfı, Çalışma Durumu, Engel Durumu, Sigara kullanıp – kullanmadığı, Mezun olunan okul ve bölüm bilgileri, Katıldığı kurs ve seminer bilgileri, Yabancı dil ve Referanslar) “ Ramada by Wyndham Sakarya ” nın insan kaynakları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer veya başka pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi ile  Ramada by Wyndham Sakarya ’nın işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi aynı zamanda ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla  Ramada by Wyndham Sakarya’ ya ilettiğim her türlü kişisel verimin, kaydedilmesine, toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, sınıflandırılmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, saklanmasına, periyodik olarak kontrol edilmesine ve imha edilmesine özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya  Ramada by Wyndham Sakarya tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi alınmasına ve bu bilgilerin  Ramada by Wyndham Sakarya  tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin 2 (iki) yıl boyunca  Ramada by Wyndham Sakarya’ nın insan kaynakları aday havuzunda muhafaza edilmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve onay veriyorum. 


Tarih:

Ad Soyad:

İmza: